Пријавување за натпревари

Body

За пријавување на ученици од основното образование кликнете на еден од понудените линкови, во зависност од регионот во кој припаѓа вашето училиште.

 

ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

РЕГИОН 1

РЕГИОН 2

РЕГИОН 3

РЕГИОН 4

РЕГИОН 5

РЕГИОН 6

РЕГИОН 7

РЕГИОН 8

Пријавувањето на ученици од средното образование ќе се одвива преку еден заеднички формулар за сите региони.

Средно образование  (сите региони)

 

 

*Формуларите се активни само во периодот за пријавување на учесници во тековниот циклус на натпревари.